Utskriftområden

Hanterar utskriftsområden. Enbart celler i utskriftsområdet skrivs ut.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Print Ranges.


Symbolen Info

Om du inte definierar något utskriftsområde manuellt tilldelas automatiskt ett utskriftsområde som omfattar alla celler som inte är tomma.


Definiera

Definierar en aktiv cell eller det markerade cellområdet som utskriftsområde.

Lägg till

Lägger till den aktuella markeringen i de definierade utskriftsområdena.

Kolumn

Tar bort det definierade utskriftsområdet.

Redigera...

Opens a dialog where you can specify the print range.

Stötta oss!