Tabell

Anger vilka element som ska tas med i utskriften av alla tabeller med aktuell sidformatmall. Du kan dessutom ange utskriftsordning, första sidnummer och sidskala.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Page Style - Sheet tab.


Utskrift

I det här området bestämmer du vilka tabellelement som ska skrivas ut.

Rad- och kolumnhuvuden

Anger om kolumnhuvuden och radhuvuden ska skrivas ut.

Tabellgitter

Skriver ut de enskilda cellernas kantlinjer som ett rutnät. Du ställer in vyn på bildskärmen under – LibreOffice CalcVisaRutnät.

Kommentarer

Skriver ut de kommentarer som är definierade i kalkylbladet. De skrivs ut på en egen sida, tillsammans med motsvarande cellreferens.

Objekt/bilder

Tar med alla utskrivbara infogade objekt och grafikobjekt i det utskrivna dokumentet.

Diagram

Skriver ut de diagram som är infogade i tabellen.

Ritobjekt

Tar med alla ritobjekt i det utskrivna dokumentet.

Formler

Skriver ut cellernas formler, i stället för resultaten.

Nollvärden

Anger att celler med värdet 0 ska skrivas ut.

Sidordning

Definierar i vilken ordning data i en tabell ska numreras och skrivas ut om de inte ryms på en utskriven sida.

Uppifrån och ned, sedan till höger

Skriver ut vertikalt från den vänstra kolumnen fram till tabellens nederkant.

Från vänster till höger, sedan nedåt

Skriver ut horisontellt från den översta raden i tabellen till höger kolumn.

Första sidnumret

Select this option if you want this style to restart page numbering.

Enter the number you want to restart at.

Skalning

Definierar en sidskala för det utskrivna kalkylbladet.

Skalningsläge

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

Förminska/förstora utskrift

Anger en skalningsfaktor för alla utskrivna sidor.

Skalningsfaktor

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

Shrink print range(s) to width/height

Anger det högsta antalet sidor horisontellt (bredd) och vertikalt (höjd) som varje tabell med den aktuella sidformatmallen ska skrivas ut på.

Bredd på sidor

Ange det högsta antalet sidor som ska skrivas ut horisontellt tvärs över.

Höjd på sidor

Skriv det högsta antalet sidor som ska skrivas ut vertikalt staplat.

Shrink print range(s) to number of pages

Anger det högsta antalet sidor som varje tabell med den aktuella sidformatmallen ska skrivas ut på. Skalan minskas om det behövs för att passa det definierade antalet sidor.

Antal sidor

Skriv det högsta antalet sidor som ska skrivas ut.

Stötta oss!