Page Style

Öppnar en dialogruta där du kan definiera utseendet på alla sidor i dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Page Style.

Från kontextmenyn:

Choose Page Style.

Från gränssnittet med flikar:

On the Layout tab, choose Page Margins or Page Size or Page Columns and click on More Options.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Page Style.

Från verktygslisterna:

Icon Page Style

Page Style

Från tangentbordet:

+ Shift + P

Från statuslisten:

Click on the Page Style area.

Från sidopanelen:

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Edit Style.


Administrera

Ange alternativ för den markerade formatmallen.

Här kan du definiera sidlayout för ensidiga och flersidiga dokument, samt numrerings- och pappersformat.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Sidhuvud

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Sidfot

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Tabell

Anger vilka element som ska tas med i utskriften av alla tabeller med aktuell sidformatmall. Du kan dessutom ange utskriftsordning, första sidnummer och sidskala.

Återställ

Återställer ändringar i den nuvarande fliken till hur det var när dialogrutan öppnades. Du får ingen bekräftelse när du stänger dialogrutan.

Stötta oss!