Page Style

Öppnar en dialogruta där du kan definiera utseendet på alla sidor i dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.


Administrera

Ange alternativ för den markerade formatmallen.

Här kan du definiera sidlayout för ensidiga och flersidiga dokument, samt numrerings- och pappersformat.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Sidhuvud

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Sidfot

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Tabell

Anger vilka element som ska tas med i utskriften av alla tabeller med aktuell sidformatmall. Du kan dessutom ange utskriftsordning, första sidnummer och sidskala.

Återställ

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Stötta oss!