Visa tabell

Visar tabeller som tidigare var dolda med kommandot Dölj. Markera bara en tabell när du använder kommandot. Den aktuella tabellen är alltid markerad. Om en annan tabell än den aktuella tabellen markeras, kan du avmarkera den genom att trycka på medan du klickar på motsvarande tabellflik nedtill i fönstret.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Show Sheet.


Dolda tabeller

Displays a list of all hidden sheets in your spreadsheet document. To show a certain sheet, click the corresponding entry on the list and confirm with OK.

Stötta oss!