Byta namn på tabeller

Det här kommandot öppnar en dialogruta där du kan tilldela ett annat namn på den aktuella tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Rename Sheet.


Namn

Ange ett nytt namn för tabellen här.

Symbolen Tips

Du kan också öppna dialogrutan Byt namn på tabell på snabbmenyn genom att placera muspekaren över en tabellflik nedtill i fönstret och .


Symbolen Tips

Du kan också klicka på tabellfliken medan du trycker på -tangenten. Nu kan du ändra namnet direkt.


Stötta oss!