Rename Sheet

Det här kommandot öppnar en dialogruta där du kan tilldela ett annat namn på den aktuella tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Rename Sheet.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Layout - Rename Sheet.

Från bladnavigeringen:

Choose Rename Sheet

Från verktygslisterna:

Icon Rename Sheet

Rename Sheet


Namn

Ange ett nytt namn för tabellen här.

tip

Du kan också öppna dialogrutan Byt namn på tabell på snabbmenyn genom att placera muspekaren över en tabellflik nedtill i fönstret och .


tip

Du kan också klicka på tabellfliken medan du trycker på -tangenten. Nu kan du ändra namnet direkt.


Stötta oss!