Tabell

Anger tabellnamn och döljer eller visar markerade tabeller.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet.


Byt namn...

Det här kommandot öppnar en dialogruta där du kan tilldela ett annat namn på den aktuella tabellen.

Dölj

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Visa...

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Om du har dolt en tabell öppnas dialogrutan Visa tabell som du kan använda för att välja den tabell som ska visas igen.

Höger-till-vänster

Ändrar orientering av den aktuella tabellen till höger-till-vänster om CTL-stöd har aktiverats.

Stötta oss!