Bästa kolumnbredd

Definierar den optimala kolumnbredden för de markerade kolumnerna. Den optimala kolumnbredden beror på det längsta cellinnehållet i kolumnen. Du kan välja mellan olika måttenheter.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Columns - Optimal Width.

Double-click right column separator in column headers.


Lägg till

Definierar extrautrymmet mellan det längsta cellinnehållet i en kolumn och den lodräta kolumnkanten.

Standardvärde

Defines the optimal column width in order to display the entire contents of the column. The additional spacing for the optimal column width is preset to 2 mm.

Stötta oss!