Kolumn

Anger kolumnbredd och döljer eller visar markerade kolumner.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Columns.


Bredd...

Ändrar bredd på den aktuella kolumnen eller de markerade kolumnerna.

Optimal bredd...

Definierar den optimala kolumnbredden för de markerade kolumnerna.

Dölj

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Visa

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Stötta oss!