Kolumn

Anger kolumnbredd och döljer eller visar markerade kolumner.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Columns.


Bredd...

Ändrar bredd på den aktuella kolumnen eller de markerade kolumnerna.

Optimal Column Width

Dölj

Hides selected rows or columns

Visa

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Stötta oss!