Dölj

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Rows - Hide.

Choose Format - Columns - Hide.

Choose Sheet - Hide Sheet.


Select the rows or columns that you want to hide, and then choose Format - Rows - Hide or Format - Columns - Hide.

Du kan dölja en enskild tabell genom att klicka på den aktuella tabellfliken och sedan välja kommandot Format - Tabell - Dölj. Dolda tabeller skrivs inte ut om de inte ingår i ett utskriftsområde.

Symbolen Info

Om det finns dolda rader eller kolumner visas de som avbrott i rad-/kolumnhuvudena.


Så här visar du dolda rader, kolumner och tabeller:

  1. Markera området som innehåller de dolda objekten. Du kan också använda rutan i hörnet ovanför rad 1 och bredvid kolumn A. För tabeller är det här steget inte nödvändigt.

  2. Choose Format - Rows/Columns - Show or Format - Sheet - Show.

Stötta oss!