Optimala radhöjder

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Rows - Optimal Height.


Lägg till

Anger extrautrymme mellan det största tecknet på raden och cellgränserna.

Standardvärde

Återställer standardvärdet för den optimala radhöjden.

Stötta oss!