Rad

Anger radhöjden och döljer eller visar markerade rader.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Rows.


Höjd...

Ändrar höjd på den aktuella raden eller de markerade raderna.

Optimal höjd...

Determines the optimal row height for the selected rows.

Dölj

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Visa

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Stötta oss!