Cellskydd

Definierar skyddsalternativ för de markerade cellerna.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Cells - Cell Protection tab.


Skydd

Dölj allt

Döljer formler och innehåll i de markerade cellerna.

Skyddad

Skyddar de markerade cellerna från ändringar.

Symbolen Info

This cell protection only takes effect if you also protect the sheet (Tools - Protect Sheet).


Dölj formel

Döljer formler i de markerade cellerna.

Utskrift

Definierar utskriftsalternativ för tabellen.

Dölj vid utskrift

Gör att de markerade cellerna inte skrivs ut.

Stötta oss!