Formatera celler

Används för att ange olika formateringsalternativ och för att använda attribut i de markerade cellerna.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Cells.

Press +1.


Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Justering

Bestämmer justeringsalternativ för innehållet i den aktuella cellen, eller de markerade cellerna.

Asiatisk typografi

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Cellskydd

Definierar skyddsalternativ för de markerade cellerna.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!