Formatera celler

Används för att ange olika formateringsalternativ och för att använda attribut i de markerade cellerna.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Cells.

Från kontextmenyn:

Choose Format Cells.

Från tangentbordet:

Press +1.


Ange den formatering och det teckensnitt du vill använda.

Justering

Bestämmer justeringsalternativ för innehållet i den aktuella cellen, eller de markerade cellerna.

Asiatisk typografi

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Cellskydd

Definierar skyddsalternativ för de markerade cellerna.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!