Function List

Med det här kommandot öppnas fönstret Funktioner som innehåller alla funktioner som kan infogas i dokument. Fönstret Funktionslista liknar fliken Funktioner i Funktionsguiden. Funktionerna infogas med platshållare som ska ersättas med dina värden.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose View - Function List.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Function List

Från verktygslisterna:

Icon Functions

Functions

From the sidebar:

Choose Functions.


The Function List window is a resizable dockable window. Use it to quickly enter functions in the spreadsheet. By double-clicking an entry in the functions list, the respective function is directly inserted with all parameters.

Kategorilista

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

Funktionslista

Displays the available functions. When you select a function, the area below the list box displays a short description. To insert the selected function double-click it or click the Insert Function into calculation sheet icon.

Infoga funktion i beräkningsark

Icon Insert Function

Inserts the selected function into the document.

Stötta oss!