Define Label Range

Öppnar en dialogruta som du kan definiera ett etikettintervall i.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


Känna igen namn som adressering

Cellinnehållet för ett etikettintervall kan användas som namn i formler - LibreOffice känner igen namnen på samma sätt som namnen på veckodagar och månader. De här namnen kompletteras automatiskt när du skriver i en formel. Dessutom har namn som definierats i etikettområden prioritet över namn som definierats i automatiskt genererade områden.

note

Du kan definiera flera etikettområden som innehåller samma etiketter på olika tabeller. I sådana fall kontrollerar LibreOffice först den aktuella tabellens områden och, om sökningen inte ger något resultat, kontrolleras därefter övriga tabellers områden.


Område

Visar cellreferenserna för varje etikettområde. Om du vill ta bort ett etikettområde från listrutan, markerar du den och klickar sedan på Ta bort.

Förminska / Expandera

Klicka på Förminska-ikonen för att reducera storleken på dialogrutan till inmatningsfältets storlek. Det blir enklare att markera de referenser som behövs i bladet. Ikonen byts till Expandera-ikonen. Klicka på den för att återställa dialogrutan till den ursprungliga storleken.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Fäll ihop-ikon

Förminska

Fäll ut-ikon

Expandera

Innehåller kolumnetiketter

Inkluderar kolumnetiketter i det aktuella etikettområdet.

Innehåller radetiketter

Inkluderar radetiketter i det aktuella etikettområdet.

för dataområde

Anger det dataområde inom vilket det markerade etikettområdet är giltigt. Om du vill ändra det klickar du på tabellen och markerar ett annat område med musen.

Förminska / Expandera

Klicka på Förminska-ikonen för att reducera storleken på dialogrutan till inmatningsfältets storlek. Det blir enklare att markera de referenser som behövs i bladet. Ikonen byts till Expandera-ikonen. Klicka på den för att återställa dialogrutan till den ursprungliga storleken.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Fäll ihop-ikon

Förminska

Fäll ut-ikon

Expandera

Lägg till

Lägger till det aktuella etikettområdet i listan.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Stötta oss!