Definiera etikettområden

Öppnar en dialogruta som du kan definiera ett etikettintervall i.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


Känna igen namn som adressering

Cellinnehållet för ett etikettintervall kan användas som namn i formler - LibreOffice känner igen namnen på samma sätt som namnen på veckodagar och månader. De här namnen kompletteras automatiskt när du skriver i en formel. Dessutom har namn som definierats i etikettområden prioritet över namn som definierats i automatiskt genererade områden.

Symbolen Info

Du kan definiera flera etikettområden som innehåller samma etiketter på olika tabeller. I sådana fall kontrollerar LibreOffice först den aktuella tabellens områden och, om sökningen inte ger något resultat, kontrolleras därefter övriga tabellers områden.


Område

Visar cellreferenserna för varje etikettområde. Om du vill ta bort ett etikettområde från listrutan, markerar du den och klickar sedan på Ta bort.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Icon shrink

Förminska

Icon Expand

Expand

Innehåller kolumnetiketter

Inkluderar kolumnetiketter i det aktuella etikettområdet.

Innehåller radetiketter

Inkluderar radetiketter i det aktuella etikettområdet.

för dataområde

Anger det dataområde inom vilket det markerade etikettområdet är giltigt. Om du vill ändra det klickar du på tabellen och markerar ett annat område med musen.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Icon shrink

Förminska

Icon Expand

Expand

Lägg till

Lägger till det aktuella etikettområdet i listan.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Stötta oss!