Skapa namn

Ger dig möjlighet att automatiskt namnge flera cellomrÄden.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.


Select the area containing all the ranges that you want to name. Then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create. This opens the Create Names dialog, from which you can select the naming options that you want.

Skapa namn frÄn

Anger vilken del av tabellen som ska anvÀndas för att skapa namnet.

Översta raden

Skapar omrÄdesnamn frÄn rubrikraden i det markerade omrÄdet. Varje kolumn fÄr ett eget namn och en cellreferens.

VĂ€nstra kolumnen

Skapar omrÄdesnamn frÄn posterna i den första kolumnen i det markerade tabellomrÄdet. Varje rad fÄr ett eget namn och en cellreferens.

Nedersta raden

Skapar omrÄdesnamn frÄn posterna i den sista raden i det markerade tabellomrÄdet. Varje kolumn fÄr ett eget namn och en cellreferens.

Högra kolumnen

Skapar omrÄdesnamn frÄn posterna i den sista kolumnen i det markerade tabellomrÄdet. Varje rad fÄr ett eget namn och en cellreferens.

Please support us!