Create Names

Ger dig möjlighet att automatiskt namnge flera cellområden.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.


Select the area containing all the ranges that you want to name. Then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create. This opens the Create Names dialog, from which you can select the naming options that you want.

Skapa namn från

Anger vilken del av tabellen som ska användas för att skapa namnet.

Översta raden

Skapar områdesnamn från rubrikraden i det markerade området. Varje kolumn får ett eget namn och en cellreferens.

Vänstra kolumnen

Skapar områdesnamn från posterna i den första kolumnen i det markerade tabellområdet. Varje rad får ett eget namn och en cellreferens.

Nedersta raden

Skapar områdesnamn från posterna i den sista raden i det markerade tabellområdet. Varje kolumn får ett eget namn och en cellreferens.

Högra kolumnen

Skapar områdesnamn från posterna i den sista kolumnen i det markerade tabellområdet. Varje rad får ett eget namn och en cellreferens.

Stötta oss!