Paste Names

Infogar ett definierat namngivet cellområde vid markörens aktuella position.

Symbolen Info

Du kan först infoga ett namn när du har definierat ett namn för området.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Insert.


Table area

Lists all defined cell areas. Double-click an entry to insert the named area into the active sheet at the current cursor position.

Paste All

Inserts a list of all named areas and the corresponding cell references at the current cursor position.

Paste

Inserts the selected named area and the corresponding cell reference at the current cursor position.

Stötta oss!