Insert Name

Inserts a defined named cell range at the current cursor's position with the Paste Names dialog.

note

Du kan först infoga ett namn när du har definierat ett namn för området.


Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Insert - Named Ranges and Expressions.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Insert.

Från gränssnittet med flikar:

On the Insert menu of the Insert tab, choose Named Ranges and Expressions.


Table area

Lists all defined cell areas. Double-click an entry to insert the named area into the active sheet at the current cursor position.

Paste All

Inserts a list of all named areas and the corresponding cell references at the current cursor position.

Paste

Inserts the selected named area and the corresponding cell reference at the current cursor position.

Stötta oss!