Definiera namn

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Definiera områden med musen eller skriv referensen i inmatningsfälten Definiera namn.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

+F3


The Sheet Area box on the Formula bar contains a list of defined names for the ranges or formula expressions and their scope between parenthesis. Click a name from this box to highlight the corresponding reference on the spreadsheet. Names given formulas or parts of a formula are not listed here.

Namn

Enter the name of the area for which you want to define a reference or a formula expression. All area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field above. If you click a name on the list, the corresponding reference in the document will be shown with a blue frame. If multiple cell ranges belong to the same area name, they are displayed with different colored frames.

Range or formula expression

The reference of the selected area name is shown here as an absolute value.

To insert a new area reference, place the cursor in this field and use your mouse to select the desired area in any sheet of your spreadsheet document. To insert a new named formula, type the formula expression.

Förminska / Expandera

Klicka på Förminska-ikonen för att reducera storleken på dialogrutan till inmatningsfältets storlek. Det blir enklare att markera de referenser som behövs i bladet. Ikonen byts till Expandera-ikonen. Klicka på den för att återställa dialogrutan till den ursprungliga storleken.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Förminska-ikonen

Förminska

Expandera-ikonen

Expandera

Scope

Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document. Any other sheet name selected will restrict the scope of the named range or formula expression to that sheet.

Range options

Allows you to specify the Area type (optional) for the reference.

Här kan du ange områdestyp för den valda områdesdefinitionen.

Utskriftsområde

Defines the area as a print range.

Filter

Defines the selected area to be used in an advanced filter.

Upprepningskolumn

Defines the area as a repeating column.

Upprepningsrad

Defines the area as a repeating row.

Add

Click the Add button to add a new defined name.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Stötta oss!