Named Ranges and Expressions

Används för att namnge olika delar i kalkylbladet. Genom att använda namn för olika delar i dokumentet kan du enkelt navigera genom kalkylbladet och hitta den information du letar efter.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Insert - Named Range or Expression.

Choose Sheet - Named Range or Expression


Define Names

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Manage Names

Opens a dialog where you can manage names in the spreadsheet.

Insert Name

Inserts a defined named cell range at the current cursor's position with the Paste Names dialog.

Create Names

Ger dig möjlighet att automatiskt namnge flera cellområden.

Define Label Range

Öppnar en dialogruta som du kan definiera ett etikettintervall i.

Stötta oss!