Named Ranges and Expressions

Används för att namnge olika delar i kalkylbladet. Genom att använda namn för olika delar i dokumentet kan du enkelt navigera genom kalkylbladet och hitta den information du letar efter.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Named Range or Expression.


Definiera...

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Klistra in...

Infogar ett definierat namngivet cellområde vid markörens aktuella position.

Överta...

Ger dig möjlighet att automatiskt namnge flera cellområden.

Etiketter...

Öppnar en dialogruta som du kan definiera ett etikettintervall i.

Stötta oss!