Statistik: grupp 3

CONFIDENCE.NORM

Returnerar konfidensområdet (1-alfa) för en normalfördelning.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

KONFIDENS (Alpha; StdAv; Storlek)

alfa är konfidensintervallets nivå.

StdAv är standardavvikelsen för hela populationen.

N är populationens storlek.

Example

=KONFIDENS(0,05;1,5;100) ger 0,29.

KONFIDENS

Returnerar konfidensområdet (1-alfa) för en students t-fördelning.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

KONFIDENS (Alpha; StdAv; Storlek)

alfa är konfidensintervallets nivå.

StdAv är standardavvikelsen för hela populationen.

N är populationens storlek.

Example

=KONFIDENS(0,05;1,5;100) ger 0,29.

MINSTA

Returnerar det minsta Rank_c-th-värdet i en datamängd.

Symbolen Info

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

MINSTA(Data; RangC)

data är datamatrisen i stickprovet.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Example

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

KRITBINOM, funktion

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är större än eller lika med ett kriterium.

Syntax

KRITBINOM(försök; sannolikhet; alfa)

försök är det totala antalet försök.

sannolikhet är sannolikheten för att ett försök ska vara lyckat.

alfa är gränssannolikheten som ska uppnås eller överskridas.

Example

=KRITBINOM(100;0,5;0,1) ger 44.

ST√ĖRSTA

Returnerar det största Rank_c-th-värdet i en datamängd.

Symbolen Info

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

ST√ĖRSTA(Data; RangC)

data är datamatrisen i stickprovet.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Example

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

TOPPIGHET

Returnerar en datamängds fördelning (minst fyra värden krävs).

Syntax

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

Example

=TOPPIGHET(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LOGINV

Returnerar inversen till den kumulativa lognormalfördelningen.

Syntax

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

tal är sannolikhetsvärdet för vilket den inversa lognormalfördelningen ska beräknas.

MV är lognormalfördelningens medelvärde.

StdAv är standardavvikelsen för den logaritmiska standardfördelningen.

Example

=LOGINV(0,05;0;1) returnerar 0,19.

LOGNORMF√ĖRD

Returnerar inversen till lognormalfördelningen.

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

NORMINV(Tal; Medel; StdAv)

tal är sannolikhetsvärdet för vilket den inversa lognormalfördelningen ska beräknas.

MV är lognormalfördelningens medelvärde.

StdAv (valfritt) är standardavvikelsen för den logaritmiska standardfördelningen.

Example

=LOGINV(0,05;0;1) returnerar 0,19.

KONFIDENS

Returnerar konfidensområdet (1-alfa) för en normalfördelning.

Syntax

KONFIDENS (Alpha; StdAv; Storlek)

alfa är konfidensintervallets nivå.

StdAv är standardavvikelsen för hela populationen.

N är populationens storlek.

Example

=KONFIDENS(0,05;1,5;100) ger 0,29.

KORREL

Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder.

Syntax

KORREL(Data1; Data2)

Data1 är den första datamängden.

Data2 är den andra datamängden.

Example

=KORREL(A1:A50;B1:B50) beräknar korrelationskoefficienten som ett mått på den linjära korrelationen mellan de två datamängderna.

KOVAR

Returnerar kovariansen av produkten för avvikelsepar.

Syntax

KOVAR(Data1; Data2)

Data1 är den första datamängden.

Data2 är den andra datamängden.

Example

=KOVAR(A1:A30;B1:B30)

LOGNORMF√ĖRD

Returnerar värdena i en lognormalfördelning.

Syntax

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

tal är sannolikhetsvärdet för vilket lognormalfördelningen ska beräknas.

MV (valfritt) är lognormalfördelningens medelvärde.

StdAv (valfritt) är standardavvikelsen för den logaritmiska standardfördelningen.

Kumulativ (valfritt) = 0 beräknar täthetsfunktionen, Kumulativ = 1 beräknar fördelningen.

Example

=LOGNORMF√ĖRD(0,1;0;1) returnerar 0,01.

LOGNORMF√ĖRD

Returnerar värdena i en lognormalfördelning.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

LOGNORMF√ĖRD(Tal; Medel; StdAv; Kumulativ)

tal är sannolikhetsvärdet för vilket lognormalfördelningen ska beräknas.

MV (valfritt) är lognormalfördelningens medelvärde.

StdAv (valfritt) är standardavvikelsen för den logaritmiska standardfördelningen.

Kumulativ (valfritt) = 0 beräknar täthetsfunktionen, Kumulativ = 1 beräknar fördelningen.

Example

=LOGNORMF√ĖRD(0,1;0;1) returnerar 0,01.

COVARIANCE.S

Returns the covariance of the product of paired deviations, for a sample of the population.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

Data1 är den första datamängden.

Data2 är den andra datamängden.

Example

=KOVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Returns the covariance of the product of paired deviations, for the entire population.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

Data1 är den första datamängden.

Data2 är den andra datamängden.

Example

=KOVAR(A1:A30;B1:B30)

Please support us!