Bithanteringsfunktioner

Så här använder du det här kommandot...

Infoga - Funktion - Kategori Matematik


BITELLER

Returnerar en logisk bitvis "eller" av parametrarna.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITELLER(tal1; tal2)

Tal1 och tal2 är positiva heltal mindre än 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

=BITELLER(6;10) returnerar 14 (0110 | 1010 = 1110).

BITHF√ĖRSKJUTNING

Förskjuter ett tal till höger med n bitar.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITHF√ĖRSKJUTNING(tal; f√∂rskjutning)

Tal är ett positivt heltal mindre än 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

F√∂rskjutning √§r det antal positioner bitarna ska f√∂rskjutas till h√∂ger. Om f√∂rskjutning √§r negativt √§r det likv√§rdigt med BITVF√ĖRSKJUTNING(tal; -f√∂rskjutning).

Example

=BITHF√ĖRSKJUTNING(6;1) returnerar 3 (0110 >> 1 = 0011).

BITOCH

Returnerar en logisk bitvis "och" av parametrarna.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITOCH(tal1; tal2)

Tal1 och tal2 är positiva heltal mindre än 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Example

=BITOCH(6;10) returnerar 2 (0110 & 1010 = 0010).

BITVF√ĖRSKJUTNING

Förskjuter ett tal till vänster med n bitar.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITVF√ĖRSKJUTNING(tal; f√∂rskjutning)

Tal är ett positivt heltal mindre än 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

F√∂rskjutning √§r det antal positioner bitarna ska f√∂rskjutas till v√§nster. Om f√∂rskjutning √§r negativt √§r det likv√§rdigt med BITHF√ĖRSKJUTNING(tal; -f√∂rskjutning).

Example

=BITLF√ĖRSKJUTNING(6;1) returnerar 12 (0110 << 1 = 1100).

BITXOR

Returnerar en logisk bitvis "exklusiv eller" av parametrarna.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITXOR(tal1; tal2)

Tal1 och tal2 är positiva heltal mindre än 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Example

=BITXOR(6;10) returnerar 12 (0110 ^ 1010 = 1100)

Please support us!