Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

TillÀggsbegrepp

You will also find a description of the LibreOffice Calc add-in interface in the Help. In addition, important functions and their parameters are described in the Help for the .

Medföljande add-ins

I LibreOffice finns exempel för tillÀggsgrÀnssnittet till LibreOffice Calc.

Analysfunktioner del ett

Analysfunktioner del tvÄ

ANTALMÅNADER

BerÀknar skillnaden i mÄnader mellan tvÄ datum.

Syntax

MÅNADER(Startdatum; Slutdatum; Typ)

Startdatum Àr det första datumet

Slutdatum Àr det andra datumet

Typ anger typen av differenser. Möjliga vÀrden omfattar 0 (intervall) och 1 (i kalendermÄnader).

ANTALVECKOR

BerÀknar skillnaden i veckor mellan tvÄ datum.

Syntax

VECKOR(Startdatum; Slutdatum; Typ)

Startdatum Àr det första datumet

Slutdatum Àr det andra datumet

Typ berÀknar typen av differens. Möjliga vÀrden Àr 0 (intervall) och 1 (i antal veckor).

ANTALÅR

BerÀknar skillnaden i Är mellan tvÄ datum.

Syntax

ÅR(Startdatum; Slutdatum; Typ)

Startdatum Àr det första datumet

Slutdatum Àr det andra datumet

Typ anger typen av differens. Möjliga vÀrden Àr 0 (intervall) och 1 (i kalenderÄr).

DAGARIMÅNADEN

BerÀknar antalet dagar under den mÄnad dÄ datumet som angetts intrÀffar.

Syntax

DAGARIMÅNADEN(datum)

Datum Àr alla datum i respektive mÄnad under ett valfritt Är. Parametern Datum mÄste ha ett giltigt datum i enlighet med de lokala instÀllningarna för LibreOffice.

Example

=DAGARIMÅNADEN(A1) returnerar 29 dagar om A1 innehĂ„ller 1968-02-17, ett giltigt datum för 1968.

DAGARPÅÅRET

BerÀknar antalet dagar under det Är dÄ datumet som angetts intrÀffar.

Syntax

DAGARPÅÅRET(datum)

Datum Àr alla datum inom ett visst Är. Parametern Datum mÄste ha ett giltigt datum i enlighet med de lokala instÀllningarna för LibreOffice.

Example

=DAGARPERÅR(A1) returnerar 366 dagar om A1 innehĂ„ller 1968-02-29, ett giltigt datum för 1968.

ROT13

Krypterar en teckenstrĂ€ng genom att flytta tecknen 13 positioner i alfabetet. Efter bokstaven Ö börjar alfabetet om igen (rotation). Genom att anvĂ€nda krypteringsfunktionen igen pĂ„ den returnerade koden kan du dekryptera texten.

Syntax

ROT13(text)

Text Àr den textstrÀng som ska krypteras. ROT13(ROT13(Text)) dekrypterar koden.

VECKORPERÅR

BerÀknar antalet veckor under det Är dÄ datumet som angetts intrÀffar. Antalet veckor definieras sÄ hÀr: en vecka som strÀcker sig över tvÄ Är lÀggs till det Äret dÀr de flesta dagarna i veckan finns.

Syntax

VECKORPERÅR(datum)

Datum Àr alla datum inom ett visst Är. Parametern Datum mÄste ha ett giltigt datum i enlighet med de lokala instÀllningarna för LibreOffice.

Example

VECKORPERÅR(A1) returnerar 53 om A1 innehĂ„ller 1970-02-17, ett giltigt datum för 1970.

ÄRSKOTTÅR

FaststÀller om ett Är Àr ett skottÄr. Om sÄ Àr fallet, returneras vÀrdet 1 (SANT). Om inte, returneras 0 (FALSKT).

Syntax

ÄRSKOTTÅR("Datum")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Example

=ÄRSKOTTÅR(A1) returnerar 1, om A1 innehĂ„ller 1968-02-29, det giltiga datumet 29 februari 1968 i den lokala sprĂ„kinstĂ€llningen.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

AnvĂ€nd aldrig =ÄRSKOTTÅR(1968-02-29), eftersom detta först skulle berĂ€kna 2 delat med 29 delat med 68. BerĂ€kna sedan ÄRSKOTTÅR-funktionen frĂ„n det hĂ€r numret som ett seriellt datumtal.

TillÀgg via LibreOffice API

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.

Please support us!