Statistics Functions

This category contains the Statistics functions.

Så här använder du det här kommandot...

Infoga - Funktion - Kategori Statistik


En del av exemplen använder följande datatabell:

C

D

2

x-värde

y-värde

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


Statistikfunktionerna beskrivs i följande underordnade kapitel:

Statistikfunktioner del ett

Statistik: grupp 2

Statistik: grupp 3

Statistik: grupp 4

Statistical Functions Part Five

Stötta oss!