Matematiska funktioner

Den hĂ€r kategorin innehĂ„ller matematiska funktioner för Calc. Öppna Funktionsguiden och vĂ€lj Infoga - Funktion.

[text/scalc/01/func_aggregate.xhp#aggregate_head not found].

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

TIMME

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

[text/scalc/01/func_sumifs.xhp#sumifs_head not found].

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

DELSUMMA

berÀknar delresultat. Om ett omrÄde redan innehÄller delresultat anvÀnds dessa inte i ytterligare berÀkningar. AnvÀnd den hÀr funktionen med autofilter om du bara vill arbeta med filtrerade poster.

Syntax

DELSUMMA(Funktion; OmrÄde)

funktion Àr ett tal som stÄr för nÄgon av följande funktioner:

Funktionsindex

(includes hidden values)

Function index

(ignores hidden values)

Funktion

1

101

MEDEL

2

102

ANTAL

3

103

ANTALV

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUKT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUMMA

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

OmrÄde Àr det omrÄde vars celler ska inkluderas.

Example

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pen

10

3

Pencil

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

SUM

Adds a set of numbers.

Syntax

SUM(Number 1 [; Number 2 [; 
 [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, 
 , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

tip

SUM ignores any text or empty cell within a range or array. If you suspect wrong results of the SUM function, look for text in the data ranges. Use the value highlighting feature to highlight the text contents in the range that may represent a number.


Example

Om du anger talen 2;3 och 4 i textrutorna Tal 1;2 och 3, returneras 9 som resultat.

=SUMMA(A1;A3;B5) berÀknar summan av de tre cellerna. =SUMMA (A1:E10) berÀknar summan av alla celler i cellomrÄdet A1 till E10.

Villkor som Àr lÀnkade med OCH kan anvÀndas med funktionen SUMMA() pÄ följande sÀtt:

Exempel pÄ antagande: Du har angett fakturor i en tabell. Kolumn A innehÄller fakturans datumvÀrde, kolumn B summorna. Försök att ange en formel som du kan anvÀnda för att returnera summan av alla belopp för en specifik mÄnad, t.ex. endast beloppet för perioden >=2008-01-01 to <2008-02-01. OmrÄdet inom datumvÀrderna tÀcker A1:A40, omrÄdet som omfattar beloppen som ska multipliceras Àr B1:B40. C1 omfattar startdatum, 2008-01-01, för fakturorna som omfattas och C2 datumet, 2008-02-01, som inte lÀngre omfattas.

Ange följande formel som en matrisformel:

=SUMMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

För att ange det hÀr som en matrisformel mÄste du trycka pÄ tangenterna Skift+ Retur, i stÀllet för att bara trycka pÄ Retur nÀr du stÀnger formeln. Formeln visas sedan i formelraden omgiven av klammerparenteser.

{=SUMMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Formeln baseras pÄ det faktum att resultatet av en jÀmförelse Àr 1 om kriteriet uppfylls och 0 om det inte uppfylls. De enskilda jÀmförelseresultaten behandlas som en matris och anvÀnds i matrismultiplikation, och i slutet rÀknas enskilda vÀrden ihop för att ge resultatmatrisen.

JÄMN

Avrundar ett positivt tal uppÄt till nÀrmaste jÀmna heltal och ett negativt tal nedÄt till nÀrmaste jÀmna heltal.

Syntax

JÄMN(tal)

Returnerar Tal avrundat uppÄt till nÀsta jÀmna heltal, frÄn noll.

Example

=JÄMN(2,3) returnerar 4.

=JÄMN(2) returnerar 2.

=JÄMN(0) returnerar 0.

=JÄMN(-0,5) returnerar -2.

HELTAL

Avrundar ett tal nedÄt till nÀrmsta heltal.

Syntax

HELTAL(tal)

Returnerar Tal avrundat ner till nÀrmsta heltal.

Negativa tal avrundas nedÄt till nÀrmaste heltal.

Example

=HELTAL(5,7) returnerar 5.

=HELTAL(-1,3) returnerar -2.

AVRUNDA.NEDÅT

Avrundar ett tal nedÄt, mot noll, till en viss precision.

Syntax

ROUNDDOWN(Number [; Count])

Returnerar Tal som avrundats nedÄt (avrundar mot noll) till Antal decimaler. Om Antal utelÀmnas eller noll, avrundar funktionen nedÄt till ett heltal. Om Antal Àr negativt avrundar funktionen ner till 10, 100, 1 000 osv.

Den hĂ€r funktionen avrundar mot noll. Se AVRUNDA. UPPÅT och AVRUNDA för alternativ.

Example

=AVRUNDA.NEDÅT(1,234;2) returnerar 1,23.

=AVRUNDA.NEDÅT(45,67;0) returnerar 45.

=AVRUNDA.NEDÅT(-45,67) returnerar -45.

=AVRUNDA.NEDÅT(987,65;-2) returnerar 900.

AVRUNDA.UPPÅT

Avrundar ett tal uppÄt, frÄn noll, till en viss precision.

Syntax

ROUNDUP(Number [; Count])

Returnerar Tal som avrundats uppÄt (frÄn noll) till Antal decimaler. Om Antal utelÀmnas eller noll avrundar funktionen uppÄt till ett heltal. Om Antal Àr negativt avrundar funktionen uppÄt till 10, 100, 1 000 osv.

Den hĂ€r funktionen avrundar bort frĂ„n noll. Se AVRUNDA.NEDÅT och AVRUNDA för alternativ.

Example

=AVRUNDA.UPPÅT(1,1111;2) returnerar 1,12.

=AVRUNDA.UPPÅT(1,2345;1) returnerar 1,3.

=AVRUNDA.UPPÅT(45,67;0) returnerar 46.

=AVRUNDA.UPPÅT(-45,67) returnerar -46.

=AVRUNDA.UPPÅT(987,65;-2) returnerar 1000.

CSC

BerÀknar cosekanten för en given vinkel (i radianer). Cosekanten av en vinkel Àr lika med 1 genom sinus för samma vinkel

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

CSC(tal)

BerÀknar (trigonometrisk) cosekant för Tal, vinkeln i radianer.

För att berÀkna cosekanten för en vinkel i grader, anvÀnd RADIANER-funktionen.

Example

=CSC(PI()/4) returnerar ungefÀr 1.4142135624, inversen av sinus av PI/4 radianer.

=CSC(RADIANER(30)) returnerar 2, cosekanten för 30 grader.

Open file with example:

KVADRATSUMMA

Calculates the sum of the squares of a set of numbers.

Syntax

SUMSQ(Number 1 [; Number 2 [; 
 [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, 
 , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 arguments, 29 is returned as the result.

CONVERT_OOO

Konverterar ett vÀrde frÄn en mÄttenhet till en annan mÄttenhet. OmrÀkningsfaktorerna anges i en lista i konfigurationen.

Listan med omrÀkningsfaktorer innehöll tidigare Àldre europeiska valutor och euro (se nedanstÄende exempel). AnvÀnd gÀrna den nya eurokonverteraren om du vill omvandla frÄn och till dessa valutor.

Syntax

CONVERT_OOO(value; "text"; "text")

Example

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

RADIANER

Konverterar grader till radianer.

Syntax

RADIANER(tal)

Tal Àr vinkeln i grader som ska konverteras till radianer.

Example

=RADIANER(90) returnerar 1,5707963267949, vilket Àr PI/2 för Calcs exakthet.

OMRÄKNA

Konverterar mellan gammal europeisk valuta och till och frÄn euro.

Syntax

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency" [; full_precision [; triangulation_precision]])

VÀrde Àr det valutabelopp som ska omrÀknas.

FrÄn_valuta och Till_valuta Àr de valutaenheter som anvÀnds vid omrÀkningen. Dessa mÄste anges i textform som valutans officiella förkortning (t.ex. "EUR"). Kurserna (visas i euro) har satts av den Europeiska kommissionen.

Full_precision Àr valfritt. Om det utelÀmnas eller Àr Falskt sÄ avrundas resultatet enligt decimalerna i den valuta som konverteringen görs till. Om Full_precision Àr Sant avrundas inte resultatet.

Trianguleringsprecision Àr valfritt. Om Trianguleringsprecision Àr angivet och >=3, sÄ avrundas det mellanliggande resultatet av en triangulÀr konvertering (valuta1,EUR,valuta2) med den precisionen. Om Trianguleringsprecision utelÀmnas sÄ avrundas inte det mellanliggande resultatet. Om den valuta som konverteringen görs till Àr "EUR" sÄ anvÀnds dessutom Trianguleringsprecision precis som om triangulering behövdes och det var frÄga om konvertering frÄn EUR till EUR utfördes.

Exempel

=OMRÄKNA(100;"ATS";"EUR") rĂ€knar om 100 österrikiska schilling till euro.

=OMRÄKNA(100;"EUR";"DEM") rĂ€knar om 100 euro till tyska mark.

SUMIF

LÀgger till de celler som anges med givet kriterium. Den hÀr funktionen anvÀnds för att blÀddra till ett omrÄde nÀr du söker efter ett visst vÀrde.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

SUMIF(Range; Criteria [; SumRange])

omrÄde Àr det omrÄde som kriterierna ska tillÀmpas pÄ.

Kriterier Àr den cell dÀr sökkriteriet visas, eller sjÀlva sökkriteriet. Om kriteriet skrivs in i formeln ska det omges av dubbla citattecken.

SummaomrÄde Àr omrÄdet dÀr vÀrden summeras. Om den hÀr parametern inte angetts summeras vÀrdena som finns i omrÄdet.

note

SUMMA.OM har endast stöd för referenslÀnkningsoperatorn (~) i parametern Kriterier och endast om den valfria parametern SummaomrÄde inte angetts.


Example

SÄ hÀr summerar du endast negativa tal: =SUMMA.OM(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

Se ANTAL.OM() om du vill lÀsa om fler syntaxexempel som kan anvÀndas med SUMMA.OM().

PRODUKT

Multiplicerar alla tal som Àr angivna som argument och returnerar produkten.

Syntax

PRODUCT(Number 1 [; Number 2 [; 
 [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, 
 , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=PRODUKT(2;3;4) returnerar 24.

GRADER

Omvandlar radianer till grader.

Syntax

GRADER(siffra)

Tal Àr den vinkel i radianer som ska konverteras till grader.

Example

=GRADER(PI()) returnerar 180 grader.

PI

Returnerar 3.14159265358979, vÀrdet för den matematiska konstanten PI (14 decimaler).

Syntax

PI()

Example

=PI() returnerar 3,14159265358979.

KOMBIN

Returnerar antalet kombinationer av element utan upprepning.

Syntax

KOMBIN(Antal1; Antal2)

Antal1 Àr antalet poster i uppsÀttningen.

Antal2 Àr antalet poster att vÀlja mellan i uppsÀttningen.

KOMBIN returnerar antalet strukturerade sÀtt som dessa poster kan vÀljas pÄ. Om det exempelvis finns 3 poster, A, B och C, i en mÀngd kan du vÀlja 2 av dem pÄ 3 olika sÀtt, nÀmligen AB, AC och BC.

KOMBIN implementerar formeln: Antal1!(Antal2!*(Antal1-Antal2)!)

Example

=KOMBIN(3;2) returnerar 3.

KOMBIN2

Returnerar antalet kombinationer för en delmÀngd element, inklusive upprepningar.

Syntax

KOMBIN2(Antal1; Antal2)

Antal1 Àr antalet poster i uppsÀttningen.

Antal2 Àr antalet poster att vÀlja mellan i uppsÀttningen.

KOMBIN returnerar antalet unika sÀtt att vÀlja dessa objekt, dÀr den ordning de vÀljs i saknar betydelse och upprepning av objekt Àr tillÄten. Om en serie till exempel innehÄller de 3 objekten A, B och C sÄ kan du vÀlja 2 objekt pÄ 6 olika sÀtt, nÀmligen AA, AB, AC, BB, BC och CC.

KOMBIN2 implementerar formeln: (Antal1+Antal2-1)!/(Antal2!(Antal1-1)!)

Example

=KOMBIN2(3;2) returnerar 6.

LOG10

Returnerar bas-10-logaritmen för ett tal.

Syntax

LOG10(tal)

Returnerar logaritmen till bas 10 förTal.

Example

=LOG10(5) returnerar bas-10-logaritmen 5 (ungefÀr 0,69897).

COS

Returnerar cosinus för en given vinkel (i radianer).

Syntax

COS(tal)

Returnerar (trigonometrisk) cosinus för Tal, vinkeln i radianer.

Returnera cosinus för en vinkel i grader genom att anvÀnda RADIANER-funktionen.

Example

=COS(PI()/2) returnerar 0, cosinus för PI/2 radianer.

=COS(RADIANER(60)) returnerar 0,5, tangensen för 60 grader.

Open file with example:

COT

Returnerar cotangens för en given vinkel (i radianer).

Syntax

COT(tal)

Returnerar (trigonometrisk) cotangens för Tal, vinkeln i radianer.

Returnera cotangens för en vinkel i grader genom att anvÀnda RADIANER-funktionen.

Cotangens för en vinkel Àr lika med 1 dividerat med tangens för vinkeln.

Exempel:

=COT(PI()/4) returnerar 1, cotangens för PI/4 radianer.

=COT(RADIANER(45)) returnerar 1, cotangens för 45 grader.

Open file with example:

SEKH

Returnerar den hyperboliska sekanten för ett tal.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

SEKH(Tal)

Returnerar hyperbolisk sekant för Tal.

Example

=SEKH(0) returnerar 1, hyperbolisk sekant för 0.

Open file with example:

MGM

Returnerar den minsta gemensamma nÀmnaren för tvÄ eller flera heltal.

Syntax

LCM(Integer 1 [; Integer 2 [; 
 [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, 
 , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Example

If you enter the numbers 512; 1024 and 2000 as Integer 1;2 and 3, then 128000 will be returned.

LN

Returnerar den naturliga logaritmen baserat pÄ konstanten e för ett tal. Konstanten e har det ungefÀrliga vÀrdet 2,71828182845904.

Syntax

LN(tal)

Tal Àr det vÀrde vars naturliga logaritm ska berÀknas.

Example

=LN(3) returnerar den naturliga logaritmen av 3 (ungefÀr 1,0986).

=LN(EXP(321)) returnerar 321.

SQRT

Returnerar den positiva kvadratroten för ett tal.

Syntax

ROT(Tal)

Returnerar den positiva kvadratroten för Tal.

Talet mÄste vara positivt.

Example

=ROT(16) returnerar 4.

=ROT(-16) returnerar ett ogiltigt argument-fel.

SGD

Returnerar den största gemensamma nÀmnaren för tvÄ eller flera heltal.

Den största gemensamma nÀmnaren Àr det största positiva heltal som jÀmnt kan dela vart och ett av de givna heltalen.

Syntax

GCD(Integer 1 [; Integer 2 [; 
 [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, 
 , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Example

=SGD(16;32;24) ger resultatet 8, eftersom 8 Àr det största tal som kan delas med 16, 24 och 32 utan en rest.

=SGD(B1:B3) dÀr cellerna B1, B2, B3 innehÄller 9, 12, 9 blir 3.

ABS

Returnerar det absoluta vÀrdet för ett tal.

Syntax

ABS(tal)

tal Àr det tal vars absoluta vÀrde ska berÀknas. Det absoluta vÀrdet av ett tal Àr dess vÀrde utan plus- eller minustecken (+/-).

Example

=ABS(-56) returnerar 56.

=ABS(12) returnerar 12.

=ABS(0) returnerar 0.

SLUMP.MELLAN

Returnerar ett slumpmÀssigt heltal i ett angivet omrÄde.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

SLUMP.MELLAN(Minsta tal; Största tal)

Returnerar ett slumpmÀssigt heltal mellan heltalen Botten och Toppen (bÄda ingÄr).

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

Om du vill generera slumpmÀssiga tal som aldrig berÀknas om kopierar du cellerna som innehÄller den hÀr funktionen och anvÀnder Redigera - Klistra in innehÄll (med Klistra in allt och Formler som inte markerats och Tal som markerats).

Example

=SLUMP.MELLAN(20;30) returnerar ett heltal mellan 20 och 30.

RANDBETWEEN.NV

Returns an non-volatile integer random number in a specified range.

tip

This function is available since LibreOffice 7.0.


Syntax

RANDBETWEEN.NV(Bottom; Top)

Returns an non-volatile integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing F9. However, the function is recalculated when pressing F9 with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, and when Top or Bottom are recalculated.

Example

=RANDBETWEEN.NV(20;30) returns a non-volatile integer between 20 and 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) returns a non-volatile integer between the value of cell A1 and 30. The function is recalculated when the contents of cell A1 change.

SLUMP

Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

SLUMP()

Denna funktion producerar ett nytt slumptal varje gÄng Calc genomför en berÀkning. För att tvinga Calc att genomföra en ny berÀkning kan du trycka pÄ F9-tangenten.

To generate random numbers which never recalculate, either:

Example

=SLUMP() returnerar ett slumptal mellan 0 och 1.

RAND.NV

Returns a non-volatile random number between 0 and 1.

tip

This function is available since LibreOffice 7.0.


Syntax

RAND.NV()

This function produces a non-volatile random number on input. A non-volatile function is not recalculated at new input events. The function does not recalculate when pressing F9, except when the cursor is on the cell containing the function. The function is recalculated when opening the file.

Example

=RAND.NV() returns a non-volatile random number between 0 and 1.

MAVRUNDA

Returnerar ett tal som Àr avrundat till nÀrmaste multipel av ett annat tal.

Syntax

MAVRUNDA(Tal; Multipel)

Returnerar Tal avrundat till nÀrmaste multipel av Multipel.

En alternativ implementation Àr Multipel * AVRUNDA(Tal/Multipel).

Example

=MAVRUNDA(15,5;3) returnerar 15, eftersom 15,5 Àr nÀrmare 15 (= 3*5) Àn 18 (= 3*6).

=MAVRUNDA(1,4;0,5) returnerar 1,5 (= 0,5*3).

UPPHÖJT.TILL

Returnerar ett tal upphöjt till ett annat tal.

Syntax

UPPHÖJT.TILL(Bas; Exponent)

Returnerar Bas upphöjt till Exponent.

Samma resultat kan erhÄllas med exponentoperatorn ^:

Bas^Exponent

note

=POWER(0,0) returns 1.


Example

=UPPHÖJT.TILL(4;3) returnerar 64, vilket Ă€r 4 upphöjt till 3.

=4^3 returnerar Àven 4 upphöjt till 3.

LOG

Returnerar ett tals logaritm för den angivna basen.

Syntax

LOG(Number [; Base])

tal Àr det vÀrde vars logaritm du ska berÀkna.

Bas (valfritt) Àr basen för logaritmberÀkningen. Om den utelÀmnas sÄ antas basen vara 10.

Example

=LOG(10;3) returnerar logaritmen till bas 3 av 10 (ungefÀr 2,0959).

=LOG(7^4;7) returnerar 4.

FAKULTET

Returnerar fakulteten för ett tal.

Syntax

FAKULTET(tal)

Returnerar Tal!, fakulteten för Tal, berÀknat som 1*2*3*4* ... * Tal.

=FAKULTET(0) returnerar 1 per definition.

Fakulteten för ett negativt tal returnerar felet "ogiltigt argument".

Example

=FAKULTET(3) returnerar 6.

=FAKULTET(0) returnerar 1.

KVOT

Returnerar heltalsresultatet av en division.

Syntax

KVOT(TĂ€ljare; NĂ€mnare)

Returnerar heltalsresultatet av en TĂ€ljare dividerat med NĂ€mnare.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Example

=KVOT(11;3) returnerar 3. Resten av 2 försvinner.

CSCH

Returnerar hyperbolisk cosekant för ett tal.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

COSH(tal)

Returnerar hyperbolisk cosekant för Tal.

Example

Returnerar sekanten av en given vinkel (i radianer). Sekanten av en vinkel motsvarar 1 delat med cosinus av vinkeln.

Open file with example:

COSH

Returnerar hyperbolisk cosinus för ett tal.

Syntax

COSH(tal)

Returnerar hyperbolisk cosinus för Tal.

Example

=COSH(0) returnerar 1, hyperbolisk cosinus för 0.

Open file with example:

COTH

Returnerar hyperbolisk cotangens för ett givet tal (vinkel).

Syntax

COTH(tal)

Returnerar hyperbolisk cotangens för Tal.

Example

=COTH(1) returnerar den hyperboliska cotangensen 1, ungefÀr 1,3130.

Open file with example:

SINH

Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal.

Syntax

ARCSINH(tal)

Returnerar hyperbolisk sinus för Tal.

Example

=SINH(0) returnerar 0, hyperbolisk sinus för 0.

Open file with example:

TANH

Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal.

Syntax

TANH(tal)

Returnerar hyperbolisk tangens för Tal.

Example

=TANH(0) returnerar 0, hyperbolisk tangens för 0.

Open file with example:

ARCCOT

Returnerar invers cotangens (arcustangens) för ett givet tal.

Syntax

ARCCOT(tal)

Den hÀr funktionen returnerar invers trigonometrisk cotangens för Tal, dvs. vinkeln (i radianer) vars cotangens Àr Tal. Vinkeln som returneras Àr mellan 0 och PI.

Returnera vinkeln i grader genom att anvÀnda GRADER-funktionen.

Example

=ARCCOT(1) returnerar 0,785398163397448 (PI/4-radianer).

=GRADER(ARCCOT(1)) returnerar 45. Tangens för 45 grader Àr 1.

Open file with example:

ARCCOSH

Returnerar invers hyperbolisk cosinus för ett tal.

Syntax

ARCCOSH(tal)

Den hÀr funktionen returnerar invers hyperbolisk cosinus för Tal, dvs. talet vars hyperboliska cosinus Àr Tal.

Tal mÄste vara större Àn eller lika stort som 1.

Example

=ARCCOSH(1) returnerar 0.

=ARCCOSH(COSH (4)) returnerar 4.

Open file with example:

ARCCOTH

Returnerar invers hyperbolisk cotangens för ett givet tal.

Syntax

ARCCOTH(tal)

Den hÀr funktionen returnerar invers hyperbolisk cotangens för Tal, dvs. det tal vars hyperboliska cotangens Àr Tal.

Ett felresultat om Tal Àr mellan -1 och 1.

Example

=ARCCOTH(1,1) returnerar invers hyperbolisk cotangens för 1,1, ungefÀr 1,52226.

Open file with example:

ARCSINH

Returnerar invers hyperbolisk sinus för ett tal.

Syntax

ARCSINH(tal)

Den hÀr funktionen returnerar invers hyperbolisk sinus för Tal, dvs. talet vars hyperboliska sinus Àr Tal.

Example

=ARCSINH(-90) returnerar ungefÀr -5,1929877.

=ARCSINH(SINH(4)) returnerar 4.

Open file with example:

ARCTANH

Returnerar invers hyperbolisk tangens för ett tal.

Syntax

ARCTANH(tal)

Den hÀr funktionen returnerar invers hyperbolisk tangens för Tal, dvs. talet vars hyperboliska tangens Àr Tal.

Tal mÄste acceptera villkoret -1 < tal < 1.

Example

=ARCTANH(0) returnerar 0.

Open file with example:

ARCCOS

Returnerar invers trigonometrisk cosinus för ett tal.

Syntax

ARCCOS(tal)

Den hÀr funktionen returnerar invers trigonometrisk cosinus för Tal, dvs. vinkeln (i radianer) vars cosinus Àr Tal. Vinkeln som returneras Àr mellan 0 och PI.

Returnera vinkeln i grader genom att anvÀnda GRADER-funktionen.

Example

=ARCCOS(-1) returnerar 3,14159265358979 (PI-radianer).

=GRADER(ARCCOS(0,5)) returnerar 60. Cosinus för 60 grader Àr 0,5.

Open file with example:

ARCSIN

Returnerar invers trigonometrisk sinus för ett tal.

Syntax

ARCSIN(tal)

Den hÀr funktionen returnerar invers trigonometrisk tangens för Tal, dvs. vinkeln (i radianer) vars tangens Àr Tal. Vinkeln som returneras Àr mellan -PI/2 och +PI/2.

Returnera vinkeln i grader genom att anvÀnda GRADER-funktionen.

Example

=ARCSIN(0) returnerar 0.

=ARCSIN(1) returnerar 1.5707963267949 (PI/2 radianer).

=GRADER(ARCSIN(0,5)) returnerar 30. Sinus för 30 grader Àr 0,5.

Open file with example:

ARCTAN

Returnerar invers trigonometrisk tangens för ett tal.

Syntax

ARCTAN(tal)

Den hÀr funktionen returnerar invers trigonometrisk tangens för Tal, dvs. vinkeln (i radianer) vars tangens Àr Tal. Vinkeln som returneras Àr mellan -PI/2 och PI/2.

Returnera vinkeln i grader genom att anvÀnda GRADER-funktionen.

Example

=ARCTAN(1) returnerar 0,785398163397448 (PI/4 radianer).

=GRADER(ARCTAN(1)) returnerar 45. Tangens för 45 grader Àr 1.

Open file with example:

ROTPI

Returnerar kvadratroten för (PI gÄnger ett tal).

Syntax

ROTPI(Tal)

Returnerar den positiva kvadratroten för (PI multiplicerat med Tal).

Det hÀr motsvarar ROT(PI()*Tal).

Example

=ROTPI(2) returnerar kvadratroten för (2PI), ungefÀr 2,506628.

REST

Returnerar resten efter att ett heltal har dividerats med ett annat.

Syntax

REST(dividend; divisor)

För heltalsargument returnerar den hÀr funktionen Dividend-modulen Divisor, dvs. resten nÀr Dividend divideras av Divisor.

Den hÀr funktionen implementeras som Dividend - Divisor * HELTAL(Dividend/Divisor) , och den hÀr formeln ger resultatet om argumentet inte Àr ett heltal.

Example

=REST(22;3) returnerar 1, resten nÀr 22 divideras med 3.

=REST(11,25;2.5) returnerar 1,25.

SEK

Returnerar sekaten av en given vinkel (i radianer). Sekanten av en vinkel motsvarar 1 delat pÄ cosinus av vinkeln.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

SEK(Tal)

Returnerar (trigonometrisk) sinus för Tal, vinkeln i radianer.

Returnera sekanten för en vinkel i grader genom att anvÀnda RADIANER-funktionen.

Example

=SEK(PI()/4) returnerar ca. 1,4142135624, inversen av cosinus av PI/4 radianer.

=SEK(RADIANER(60)) returnerar 2, sekanten av 60 grader.

Open file with example:

SIN

Returnerar sinus för en given vinkel (i radianer).

Syntax

SIN(Tal)

Returnerar (trigonometrisk) sinus för Tal, vinkeln i radianer.

Returnera sinus för en vinkel i grader genom att anvÀnda RADIANER-funktionen.

Example

=SIN(PI()/2) returnerar 1, sinus för PI/2 radianer.

=SIN(RADIANER(30)) returnerar 0,5, sinus för 30 grader.

Open file with example:

TAN

Returnerar tangens för en given vinkel (i radianer).

Syntax

TAN(tal)

Returnerar (trigonometrisk) tangens för Tal, vinkeln i radianer.

Returnera tangens för en vinkel i grader genom att anvÀnda RADIANER-funktionen.

Example

=TAN(PI()/4) returnerar 1, tangens för PI/4 radianer.

=TAN(RADIANER(45)) returnerar 1, tangens för 45 grader.

Open file with example:

TECKEN

Returnerar tecknet för ett tal. Returnerar 1 om talet Àr positivt, -1 om det Àr negativt och 0 om det Àr noll.

Syntax

TECKEN(tal)

tal Àr det tal vars tecken ska faststÀllas.

Example

=TECKEN(3,4) returnerar 1.

=TECKEN(-4,5) returnerar -1.

EXP

Returns e raised to the power of a number. The constant e has a value of approximately 2.71828182845904.

Syntax

EXP(Tal)

Potens Àr exponenten till talet e.

Example

=EXP(1) returns 2.71828182845904, the mathematical constant e to Calc's accuracy.

ARCTAN2

Returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY).

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

ARCTAN2(TalX; TalY)

NumberX is the value of the x coordinate.

TalY Àr vÀrdet för y-koordinaten.

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Example

=ATAN2(-5;9) returns 2.07789 radians.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

note

LibreOffice results 0 for ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Open file with example:

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Syntax

MULTINOMIAL(Number 1 [; Number 2 [; 
 [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, 
 , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=MULTINOMIAL(F11:H11) returnerar 1 260, om F11 till H11 innehÄller vÀrdena 2, 3 och 4. Det motsvarar formeln =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

UDDA

Rundar av ett positivt tal uppÄt till nÀrmaste udda heltal och ett negativt tal nedÄt till nÀrmaste udda heltal.

Syntax

UDDA(tal)

Returnerar Tal som avrundats uppÄt till nÀsta udda heltal, frÄn noll.

Example

=UDDA(1,2) returnerar 3.

=UDDA(1) returnerar 1.

=UDDA(0) returnerar 1.

=UDDA(-3,1) returnerar -5.

AVRUNDA

Rundar av ett tal till ett visst antal decimaler.

Syntax

ROUND(Number [; Count])

Returnerar Tal avrundat till Antal decimaler. Om Antal utelÀmnas eller Àr noll avrundar funktionen nedÄt till nÀrmsta heltal. Om Antal Àr negativt sÄ avrundar funktionen till nÀsta 10, 100, 1 000 o.s.v.

Den hĂ€r funktionen avrundar till nĂ€rmaste tal. Se AVRUNDA.NEDÅT och AVRUNDA. UPPÅT för alternativ.

Example

=AVRUNDA(2,348;2) returnerar 2,35

=AVRUNDA(-32,4834;3) returnerar -32,483. Ändra cellformatet sĂ„ att alla decimaler visas.

=AVRUNDA(2,348;0) returnerar 2.

=AVRUNDA(2,5) returnerar 3.

=AVRUNDA(987,65;-2) returnerar -1000.

SERIESSUMMA

Summerar de första villkoren i en potensserie.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Syntax

SERIESUMMA(X; N; M Koefficienter)

X Àr inmatningsvÀrdet för potensserien.

N Àr den initiala effekten

M Àr tillÀgget för att öka N

Koefficienter Àr en uppsÀttning koefficienter. För varje koefficient utökas summan för uppsÀttningen med en sektion.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

note

De funktioner vars namn slutar med _ADD eller _EXCEL2003 returnerar samma resultat som motsvarande funktioner i Microsoft Excel 2003 utan suffixen. Funktioner utan suffix ger resultat som Àr baserade pÄ internationell standard.


Syntax

GCD_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; 
 [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, 
 , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

note

De funktioner vars namn slutar med _ADD eller _EXCEL2003 returnerar samma resultat som motsvarande funktioner i Microsoft Excel 2003 utan suffixen. Funktioner utan suffix ger resultat som Àr baserade pÄ internationell standard.


Syntax

LCM_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; 
 [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, 
 , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

AVKORTA

Trunkerar ett tal genom att ta bort decimaler.

Syntax

AVKORTA(Tal; Antal)

Returnerar Tal med mest Antal decimaler. Ytterligare decimaler tas helt enkelt bort, oavsett tecken.

AVKORTA(Tal; 0) fungerar som HELTAL(tal) för positiva tal, men avrundar i sjÀlva verket mot noll för negativa tal.

warning

De synliga decimalerna anges i – LibreOffice Calc – BerĂ€kna.


Example

=AVKORTA(1,239;2) returnerar 1,23. 9 saknas.

=AVKORTA(-1,234999;3) returnerar -1,234. Alla nior Àr borta.

Please support us!