Logiska funktioner

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

Så här använder du det här kommandot...

Infoga - Funktion - Kategori Logisk


OM

Anger ett logiskt test som ska utföras.

Syntax

IF(Test [; ThenValue [; OtherwiseValue]])

Test är vilket värde eller uttryck som helst som kan vara SANT eller FALSKT.

Sedan värde (valfritt) är det värde som returneras om det logiska testet är SANT.

Annars värde (valfritt) är det värde som returneras om det logiska testet är FALSKT.

I LibreOffice Calc-funktioner kan de parametrar som markeras som "valfria" bara utelämnas när inga efterföljande parametrar finns. I till exempel en funktion med fyra parametrar, där de två sista parametrarna markeras som "valfria", kan du utelämna parameter 4 eller parametrarna 3 och 4, men inte utelämna enbart parameter 3.

Example

=OM(A1>5;100;"för liten") Om värdet i A1 är större än 5 så anges värdet 100 i den aktuella cellen, annars anges texten "för liten" (utan citattecken).

SANT

Det logiska värdet anges till SANT. Funktionen SANT() kräver inga argument och returnerar alltid det logiska värdet SANT.

Syntax

SANT()

Example

Om A=SANT och B=FALSKT visas följande exempel:

=OCH(A;B) returnerar FALSKT

=ELLER(A;B) returnerar SANT

=ICKE(OCH(A;B)) returnerar SANT

ICKE

Komplementerar (inverterar) ett logiskt värde.

Syntax

ICKE(Logiskt värde)

Logiskt värde är alla värden som ska komplementeras.

Example

=ICKE(A). Om A=SANT sĂĄ kommer ICKE(A) att returnera FALSKT.

OCH

Returnerar SANT om alla argument har värdet SANT. Om minst ett av elementen är FALSKT, returneras värdet FALSKT.

Argumenten är antingen själva logiska uttryck (SANT, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerar logiska värden eller matriser (A1:C3) som innehåller logiska värden.

Syntax

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

De logiska värdena i posterna 12<13, 14>12 och 7<6 ska kontrolleras:

=OCH(12<13;14>12;7<6) returnerar FALSKT.

=OCH (FALSKT;SANT) returnerar FALSKT.

ELLER

Returnerar SANT om minst ett argument är SANT. Den här funktionen returnerar FALSKT om alla argument har det logiska värdet FALSKT.

Argumenten är antingen själva logiska uttryck (SANT, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerar logiska värden eller matriser (A1:C3) som innehåller logiska värden.

Syntax

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

De logiska värdena i posterna 12<11; 13>22 och 45=45 ska kontrolleras:

=ELLER(12<11;13>22;45=45) returnerar SANT.

=ELLER(FALSKT;SANT) returnerar SANT.

FALSKT

Returnerar det logiska värdet FALSKT. Funktionen FALSKT() kräver inga argument och returnerar alltid det logiska värdet FALSKT.

Syntax

FALSKT()

Example

=FALSKT() returnerar FALSKT

=ICKE(FALSKT()) returnerar SANT

XELLER

Returnerar sant om ett udda antal argument är lika med sant.

Argumenten är antingen själva logiska uttryck (SANT, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerar logiska värden eller matriser (A1:C3) som innehåller logiska värden.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

=XELLER(SANT;SANT) returnerar FALSKT.

=XELLER(SANT;SANT;SANT) returnerar SANT.

=XELLER(FALSKT;SANT) returnerar SANT.

Please support us!