Tabell från fil

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Insert Sheet from File.


  1. Använd dialogrutan Arkiv - Öppna för att hitta tabellen.

  2. Markera den tabell som du vill infoga i dialogrutan Infoga tabell.

Stötta oss!