Insert Sheet

Definierar de alternativ som ska användas för att infoga ett nytt kalkylblad. Du kan skapa ett nytt blad eller infoga ett befintligt blad från en fil.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Insert Sheet.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Layout - Insert Sheet.

Choose Insert - Insert Sheet.

Från bladnavigeringen:

Choose Insert Sheet

Från verktygslisterna:

Icon Insert Sheet

Insert Sheet


Position

Anger var den nya tabellen ska infogas i dokumentet.

Före aktuell tabell

Infogar en ny tabell omedelbart före den aktuella tabellen.

Efter aktuell tabell

Infogar en ny tabell omedelbart efter den aktuella tabellen.

Skapa

Anger om en ny eller en befintlig tabell ska infogas i dokumentet.

Skapa

Skapar ett nytt ark. Ange ett arknamn i fältet Namn. De tecken som får användas är bokstäver, siffror, mellanslag och understreck.

Antal blad

Anger hur många nya tabeller som ska skapas.

Namn

Anger namnet i det nya arket.

Byta namn på tabeller

Från fil

Infogar en tabell från en befintlig fil i det aktuella dokumentet.

Välj ut

Öppnar en dialogruta som du kan använda för att välja fil.

Tillgängliga tabeller

Om du väljer en fil med hjälp av knappen Bläddra visas de tabeller som finns i den i listrutan. Filens sökväg visas under den här rutan. Markera tabellen som ska infogas från listrutan.

Länk

Markera för att infoga tabellen som en länk i stället för en kopia. Länkarna kan uppdateras så att det aktuella innehållet visas.

Stötta oss!