Insert Cells

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

You can delete cells by choosing Sheet - Delete Cells.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Insert Cells.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Insert Cells.

Från verktygslisterna:

Icon Insert Cells

Infoga celler

Från tangentbordet:

+ "+"


Urval

Detta område innehåller de alternativ som finns tillgängliga för att infoga celler i ett kalkylblad. Antal och placering anges genom att i förhand markera ett cellområde i bladet.

Shift cells down

Inserts cells and moves the contents of the selected range downward.

Shift cells right

Inserts cells and moves the contents of the selected range to the right.

Entire row

Inserts an entire row. The position of the row is determined by the selection on the sheet. The number of rows inserted depends on how many rows are selected. The contents of the original rows are moved downward.

tip

This command is equivalent to Rows Above.


Entire column

Infogar en hel kolumn. Hur många kolumner som infogas styrs av det valda antalet kolumner. Innehållet i de ursprungliga kolumnerna flyttas åt höger.

tip

This command is equivalent to Columns Before.


Stötta oss!