Infoga celler

Öppnar dialogrutan Infoga celler där du kan infoga nya celler enligt alternativ som du väljer här. Om du vill ta bort celler väljer du Redigera - Radera celler.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

Symbol

Infoga celler


Urval

Detta område innehåller de alternativ som finns tillgängliga för att infoga celler i ett kalkylblad. Antal och placering anges genom att i förhand markera ett cellområde i bladet.

Shift cells down

Moves the contents of the selected range downward when cells are inserted.

Symbol

Infoga celler, nedåt

Shift cells right

Moves the contents of the selected range to the right when cells are inserted.

Symbol

Infoga celler, till höger

Entire row

Inserts an entire row. The position of the row is determined by the selection on the sheet. The number of rows inserted depends on how many rows are selected. The contents of the original rows are moved downward.

Symbol

Infoga rader

Entire column

Infogar en hel kolumn. Hur många kolumner som infogas styrs av det valda antalet kolumner. Innehållet i de ursprungliga kolumnerna flyttas åt höger.

Symbol

Infoga kolumner

Stötta oss!