Kolumnbrytning

Infogar en kolumnbrytning (vertikal sidbrytning) till vänster om den aktiva cellen.

En manuell kolumnbrytning känner du igen på den mörkblå vertikala linjen i tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.


Stötta oss!