Radbrytning

Infogar en radbrytning (horisontell sidbrytning) ovanför den markerade cellen.

Du känner igen en manuell radbrytning på den mörkblå horisontella linjen i tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Insert Page Break - Row Break.


Stötta oss!