Radbrytning

Infogar en radbrytning (horisontell sidbrytning) ovanför den markerade cellen.

Du känner igen en manuell radbrytning på den mörkblå horisontella linjen i tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Insert Page Break - Row Break.

Från gränssnittet med flikar:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Row Break.

Från verktygslisterna:

Icon Insert Row Break

Insert Row Break


Stötta oss!