Insert Page Break

Kommandot infogar manuella rad- eller kolumnbrytningar så att dina data skrivs ut korrekt. Du kan infoga en vågrät sidbrytning ovanför, eller en lodrät sidbrytning till vänster om den aktiva cellen.

Choose Sheet - Delete Page Break to remove breaks created manually.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Insert Page Break.


Radbrytning

Infogar en radbrytning (horisontell sidbrytning) ovanför den markerade cellen.

Kolumnbrytning

Infogar en kolumnbrytning (vertikal sidbrytning) till vänster om den aktiva cellen.

Stötta oss!