Insert Page Break

Kommandot infogar manuella rad- eller kolumnbrytningar sÄ att dina data skrivs ut korrekt. Du kan infoga en vÄgrÀt sidbrytning ovanför, eller en lodrÀt sidbrytning till vÀnster om den aktiva cellen.

Choose Sheet - Delete Page Break to remove breaks created manually.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Sheet - Insert Page Break.


Radbrytning

Infogar en radbrytning (horisontell sidbrytning) ovanför den markerade cellen.

Kolumnbrytning

Infogar en kolumnbrytning (vertikal sidbrytning) till vÀnster om den aktiva cellen.

Please support us!