Page Break

Display the page breaks and print ranges in the sheet.

Choose View - Normal to switch this mode off.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose View - Page Break.

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Page Break

On the View menu of the View tab, choose Page Break.

Från verktygslisterna:

Icon Page Break

Page Break


Skriva ut tabelldetaljer

Bestämma antal sidor för utskrift

På snabbmenyn till förhandsgranskning av sidbrytningar hittar du de viktigaste funktionerna för att redigera sidindelningen, bl.a. följande:

Delete Page Breaks

Tar bort alla manuella brytningar i den aktuella tabellen.

Lägg till utskriftsområde

Lägger till de markerade cellerna till utksriftsområden.

Stötta oss!