Formelrad

Visar eller döljer formelraden, som används för att ange och redigera formler. Formelraden är det viktigaste verktyget när du arbetar med kalkylblad.

Du kan dölja formelraden genom att avmarkera menyalternativet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Formula Bar.


Om formelraden är dold kan du ändå redigera celler om du aktiverar redigeringsläget genom att trycka på F2. När du har redigerat celler kan du bekräfta ändringarna genom att trycka på Retur, eller ignorera dem genom att trycka på Esc. Esc används också för att avsluta redigeringsläget.

Stötta oss!