Framhäva värden

Visar cellinnehåll med olika färger, beroende på dess typ.

Avmarkera menyposten om du vill stänga av färgsättningen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Value Highlighting.


By default:

Textceller formateras i svart, formler i grönt, nummerceller i blått och skyddade celler visas med en ljusgrå bakgrund oavsett övrig formatering.

These colors can be customized in - LibreOffice - Application Colors.

Varningssymbol

Om den här funktionen är aktiv visas inte färger som du definierar i dokumentet. När du deaktiverar funktionen visas användardefinierade färger igen.


Stötta oss!