View Headers

Visar kolumnhuvuden och radhuvuden.

Om du vill dölja kolumn- och radhuvudena, avmarkerar du menyalternativet.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose View - View Headers.

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - View Headers

On the View menu of the View tab, choose View Headers.

Från verktygslisterna:

Icon View Headers

View Headers


Du kan också ange vyn för kolumn- och radhuvuden i LibreOffice Calc – Vy.

Stötta oss!