Kolumnbrytning

Tar bort en manuell kolumnbrytning till vänster om den aktiva cellen.

Position the cursor in the cell to the right of the column break indicated by a vertical line and choose Sheet - Delete Page Break - Column Break. The manual column break is removed.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Delete Page Break - Column Break.

Från gränssnittet med flikar:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Column Break.


Stötta oss!