Radbrytning

Tar bort manuella radbrytningar ovanför den aktiva cellen.

Position the cursor in a cell directly below the row break indicated by a horizontal line and choose Sheet - Delete Page Break - Row Break. The manual row break is removed.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Delete Page Break - Row Break.


Stötta oss!