Delete Page Break

Välj vilken sorts sidbrytning som ska tas bort.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Delete Page Break.


Radbrytning

Tar bort manuella radbrytningar ovanför den aktiva cellen.

Kolumnbrytning

Tar bort en manuell kolumnbrytning till vänster om den aktiva cellen.

Stötta oss!