Move or Copy a Sheet

Flyttar eller kopierar en tabell till en ny plats i dokumentet eller till ett annat dokument.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Move or Copy Sheet.

Från bladnavigeringen:

Choose Move or Copy Sheet.

Från verktygslisterna:

Icon Move or Copy Sheet

Move or Copy Sheet


Varningssymbol

När du kopierar och klistrar in celler som innehåller datumvärden mellan olika tabeller, måste båda kalkylbladen ha samma datumbasinställning. Om dokumenten har olika datumbaser ändras de visade datumvärdena.


Till dokument

Anger vart det aktuella bladet ska flyttas eller kopieras. Välj nytt dokument om du vill skapa en ny plats för det blad som ska flyttas eller kopieras.

Infoga framför

Det aktuella bladet flyttas eller kopieras framför det markerade bladet. Alternativet flytta till slutet placerar det aktuella bladet i slutet.

Kopiera

Anger att tabellen ska kopieras. Om alternativet inte är markerat flyttas tabellen. Standardalternativet är att flytta tabellen.

Stötta oss!