Radera blad

Tar bort den aktuella tabellen efter att frågan har bekräftats.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Delete Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


Symbolen Info

You cannot delete a sheet while Edit - Track Changes - Record is activated.


Ja

Tar bort det aktuella bladet.

Nej

Stänger dialogrutan utan att ta bort någonting.

Stötta oss!