Ta bort celler

Raderar de markerade cellerna, kolumnerna eller raderna fullständigt. Cellerna under eller till höger om de raderade cellerna fyller ut det tomma området. Observera att det markerade alternativet sparas och används nästa gång du öppnar dialogrutan.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

Urval

I det här området kan du välja hur tabellen ska se ut när cellerna har raderats.

Flytta celler uppåt

Fyller området efter de raderade cellerna med cellerna under området.

Flytta celler åt vänster

Fyller området med cellerna till höger om de raderade cellerna.

Tar bort hela rader.

Om du har markerat minst en cell kommer hela raden att tas bort från tabellen.

Tar bort hela kolumner.

Om du har markerat minst en cell kommer hela kolumnen att tas bort från tabellen.

Stötta oss!