Clear Cells

Anger innehållet som ska tas bort från den aktiva cellen eller från det markerade cellområdet. Om flera tabeller är markerade, påverkas alla markerade tabeller.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Clear Cells.

Från kontextmenyn:

Choose Clear Contents.

Från verktygslisterna:

Icon Clear Cells

Clear Cells

Från tangentbordet:

Backspace


tip

Du kan även frammana dialogen genom att trycka Backspace när cellmarkören har aktiverats i tabellen.


tip

Genom att trycka Delete tas innehållet bort utan att visa dialogen eller ändra format.


tip

Använd Klipp ut i standardraden om du vill ta bort innehåll och format utan dialogrutan.


Urval

I det här området kan du välja vilket innehåll som ska raderas.

Radera allt

Raderar allt innehåll från det markerade cellområdet.

Text

Tar endast bort text. Format, formler, tal och datum påverkas inte.

Siffror

Raderar endast siffror. Format och formler förblir oförändrade.

Datum och tid

Raderar datum och tid. Format, text, siffror och formler förblir oförändrade.

Formler

Raderar formler. Text, siffror, format, datum och tid förblir oförändrade.

Kommentarer

Raderar kommentarer som har lagts till i celler. Inga andra element ändras.

Format

Raderar cellernas formatattribut. Allt cellinnehåll är oförändrat

Objekt

Raderar objekt. Allt cellinnehåll är oförändrat

Stötta oss!