Ta bort innehÄll

Anger innehÄllet som ska tas bort frÄn den aktiva cellen eller frÄn det markerade cellomrÄdet. Om flera tabeller Àr markerade, pÄverkas alla markerade tabeller.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Sheet - Clear Cells.

Backsteg


Symbolen Tips

Du kan Àven frammana dialogen genom att trycka Backspace nÀr cellmarkören har aktiverats i tabellen.


Symbolen Tips

Genom att trycka Delete tas innehÄllet bort utan att visa dialogen eller Àndra format.


Symbolen Tips

AnvÀnd Klipp ut i standardraden om du vill ta bort innehÄll och format utan dialogrutan.


Urval

I det hÀr omrÄdet kan du vÀlja vilket innehÄll som ska raderas.

Radera allt

Raderar allt innehÄll frÄn det markerade cellomrÄdet.

Text

Tar endast bort text. Format, formler, tal och datum pÄverkas inte.

Siffror

Raderar endast siffror. Format och formler förblir oförÀndrade.

Datum och tid

Raderar datum och tid. Format, text, siffror och formler förblir oförÀndrade.

Formler

Raderar formler. Text, siffror, format, datum och tid förblir oförÀndrade.

Kommentarer

Raderar kommentarer som har lagts till i celler. Inga andra element Àndras.

Format

Raderar cellernas formatattribut. Allt cellinnehÄll Àr oförÀndrat

Objekt

Raderar objekt. Allt cellinnehÄll Àr oförÀndrat

Please support us!