Fyll med slumptal

Populate a cell range with automatically generated pseudo random numbers with the selected distribution function and its parameters.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Fill Cells - Random Number


Data

Cellområde

Define the range of cells to fill with random numbers. If you have previously selected a range, it will be displayed here.

Slumptalsgenerator

Fördelning

Slumptalsgeneratorns fördelningsfunktion.

Giltiga fördelningsfunktioner och deras parametrar

Fördelning

Parametrar

Enhetlig

 • Minimum: Det minsta värdet i stickprovet.

 • Maximum: Det största värdet i stickprovet.

Likafördelat heltal

 • Minimum: Det minsta värdet i stickprovet.

 • Maximum: Det största värdet i stickprovet.

Normal

 • Medel: är fördelningens medelvärde.

 • Standardavvikelse: Standardavvikelsen för normalfördelningen.

Varningssymbol

Medelvärdet och standardavvikelsen av talen som genererats är inte nödvändigtvis lika med medelvärdet och standardavvikelsen som angavs i dialogen.


Cauchy

 • Median: medianen för data eller placeringsparameter.

 • Sigma: the scale parameter.

Varningssymbol

The median and sigma of the generated numbers may not equal the data inserted in the dialog.


Bernoulli

 • sannolikhet: är sannolikheten för ett lyckat försök.

Binomial

 • sannolikhet: är sannolikheten för ett lyckat försök.

 • Antal försök: antalet försök i experimentet.

Chi2

 • Nuvärde: ett positivt tal som anger antalet frihetsgrader.

Geometrisk

 • sannolikhet: är sannolikheten för ett lyckat försök.

Negativ binomial

 • sannolikhet: är sannolikheten för ett lyckat försök.

 • Antal försök: antalet försök i experimentet.


Alternativ

Aktivera anpassat slumptalsfrö

Set the initial value of the random number generator to a known value Seed.

Slumptalsfrö

Value set to initiate the random number generator algorithm. It is used to initialize (seed) the random number generator in order to reproduce the same sequence of pseudorandom numbers. Specify a positive integer number (1, 2, ...) to produce a specific sequence, or leave the field blank if you don't need this particular feature.

Aktivera avrundning

Truncate the number to a given number of Decimal Places.

Antal decimaler

Number of decimal places of the numbers generated.

Stötta oss!