Fylla i serier

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Symbolen Info

Innan du fyller en serie måste det cellområde som ska fyllas vara markerat.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Fill Cells - Series.


LibreOffice kan även automatiskt fortsätta med påbörjade serier genom att följa den förmodade regeln för hur serien är uppbyggd. I så fall ska du använda alternativet Serie med AutoFyll.

Riktning

Bestämmer i vilken riktning serien ska skapas.

Ned

Skapar en serie nedåt i det markerade cellområdet i kolumnen och använder det definierade inkrementet fram till slutvärdet.

Höger

Skapar en serie från vänster till höger i det markerade cellområdet och använder det definierade inkrementet fram till slutvärdet.

Upp

Skapar en serie uppåt i cellområdet i kolumnen och använder det definierade inkrementet fram till slutvärdet.

Vänster

Skapar en serie från höger till vänster i det markerade cellområdet och använder det definierade inkrementet fram till slutvärdet.

Serietyp

Defines the series type. Choose between Linear, Growth, Date and AutoFill.

Aritmetisk

Skapar en aritmetisk talserie med det definierade inkrementet och slutvärdet.

Geometrisk

Skapar en geometrisk talserie med det definierade inkrementet och slutvärdet.

Datum

Skapar en datumserie med det definierade inkrementet och slutvärdet.

AutoFyll

Forms a series directly in the sheet. The AutoFill function takes account of customized lists. For example, by entering January in the first cell, the series is completed using the list defined under - LibreOffice Calc - Sort Lists.

AutoFyll kompletterar värdeserier enligt definierade mönster. Serien 1,3,5 kompletteras automatiskt med 7,9,11,13, o.s.v. Datum- och klockslagserier kompletteras enligt samma princip. Efter 1999-01-01 och 1999-01-15 används ett intervall på 14 dagar.

Fylla i data automatiskt baserat på närliggande celler

Tidsenhet

I det här området kan du ange önskad tidsenhet. Området är bara aktivt om du har valt alternativet Datum i området Serietyp.

Dag

Use the Date series type and this option to create a series using all seven days of the week. Unit of Increment is day.

Veckodag

Use the Date series type and this option to create a series only using the five weekdays. Unit of Increment is day.

Månad

Use the Date series type and this option to form a series which unit of Increment is month.

År

Use the Date series type and this option to create a series which unit of Increment is year.

Startvärde

Bestämmer seriens startvärde. Använd tal, datum eller klockslag.

Maxvärde

Bestämmer seriens slutvärde. Använd tal, datum eller klockslag.

Inkrement

Ordet "inkrement" syftar på den mängd som ett givet värde ökar med. Bestämmer det värde som serien av den markerade typen ska öka med i varje steg. Inmatning kan bara göras om någon av serietyperna aritmetisk, geometrisk eller datum är vald.

Stötta oss!