Fill Left

Fyller det markerade området om minst två kolumner med innehållet i cellen längst till höger.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Left.

Från verktygslisterna:

Icon Fill Left

Fill Left


Om det markerade området bara består av en rad, kommer innehållet i cellen längst till höger att kopieras in i alla andra celler i området. Om du har markerat flera rader kommer cellerna längst till höger att kopieras till motsvarande celler till vänster.

Stötta oss!