Vänster

Fyller det markerade området om minst två kolumner med innehållet i cellen längst till höger.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Fill Cells - Left.


Om det markerade området bara består av en rad, kommer innehållet i cellen längst till höger att kopieras in i alla andra celler i området. Om du har markerat flera rader kommer cellerna längst till höger att kopieras till motsvarande celler till vänster.

Stötta oss!