Fill Up

Fyller det markerade området om minst två rader med innehållet i cellen längst ned.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Up.

Från verktygslisterna:

Icon Fill Up

Fill Up


Om du har markerat ett område med bara en kolumn, kopieras innehållet i den nedersta cellen till alla andra celler i det markerade området. Om du har markerat flera kolumner kopieras den nedersta cellen i varje kolumn till cellerna ovanför.

Stötta oss!