Höger

Fyller det markerade området om minst två kolumner med innehållet i cellen längst till vänster.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Fill Cells - Right.


Om det markerade området bara består av en rad, kommer innehållet i cellen längst till vänster att kopieras till alla andra markerade celler. Om du har markerat flera rader, kommer cellen längst till vänster på varje rad att kopieras till cellerna till höger.

Stötta oss!