Fill Down

Fyller ett markerat område om minst två rader med innehållet i cellen överst i området.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Down.

Från verktygslisterna:

Icon Fill Down

Fill Down

Från tangentbordet:

+ D


Om det markerade området bara innehåller en kolumn, kommer innehållet i den översta cellen att kopieras till alla andra celler. Om du har markerat flera kolumner, kommer innehållet i den översta cellen i varje kolumn att kopieras nedåt.

Stötta oss!