Nedåt

Fyller ett markerat område om minst två rader med innehållet i cellen överst i området.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Fill Cells - Down.


Om det markerade området bara innehåller en kolumn, kommer innehållet i den översta cellen att kopieras till alla andra celler. Om du har markerat flera kolumner, kommer innehållet i den översta cellen i varje kolumn att kopieras nedåt.

Stötta oss!