Fylla i

Fyller cellerna automatiskt med innehåll.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Blad - Fyll celler


Symbolen Info

På snabbmenyerna i LibreOffice Calc finns fler alternativ för hur du fyller i celler.


Nedåt

Fyller ett markerat område om minst två rader med innehållet i cellen överst i området.

Höger

Fyller det markerade området om minst två kolumner med innehållet i cellen längst till vänster.

Uppåt

Fyller det markerade området om minst två rader med innehållet i cellen längst ned.

Vänster

Fyller det markerade området om minst två kolumner med innehållet i cellen längst till höger.

Tabell...

Specifies the options for transferring sheets or ranges of a certain sheet to the same cells on other selected sheets.

Serie

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Så här fyller du i celler via snabbmenyn:

Stötta oss!