Sidhuvud/sidfot

Definierar eller formaterar en sidfot eller ett sidhuvud för en Sidformatmall.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Infoga - Sidhuvud och sidfot... -flikarnaSidhuvud och Sidfot


VÀnster omrÄde

Skriv texten som ska visas till vÀnster i sidhuvudet eller sidfoten.

MittomrÄde

Skriv den text som ska visas pÄ mitten av sidhuvudet eller sidfoten.

Höger omrÄde

Skriv texten som ska visas till höger i sidhuvudet eller sidfoten.

Sidhuvud/sidfot

Markera ett fördefinierat sidhuvud eller en sidfot i listan.

Textattribut

Opens a dialog to assign formats to new or selected text. The Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

Ikon

Textattribut

Filnamn

Infogar en platshÄllare för filnamn i det markerade omrÄdet. Klicka för att infoga rubriken. Om du klickar och hÄller ned knappen kan du vÀlja att infoga rubriken, filnamnet eller sökvÀgen frÄn undermenyn. Om du inte har skapat en rubrik (se Arkiv - Egenskaper) kommer filnamnet att infogas i stÀllet för rubriken.

Ikon

Filnamn

Tabellnamn

Infogar en platshÄllare i det markerade sidfot-/sidhuvudomrÄdet som kommer att ersÀttas av tabellnamnet i det verkliga dokumentet.

Ikon

Tabellnamn

Sida

Infogar en platshÄllare i det markerade omrÄdet (sidhuvud/sidfot), som kommer att ersÀttas med sidnumret. Du anvÀnder den hÀr funktionen för att numrera sidorna i ett dokument.

Ikon

Sida

Sidor

Infogar en platshÄllare i det markerade omrÄdet (sidfot/sidhuvud), som kommer att ersÀttas med det totala antalet sidor i dokumentet.

Ikon

Sidor

Datum

Infogar en platshÄllare i det markerade omrÄdet (sidhuvud/sidfot), som kommer att ersÀttas av aktuellt datum pÄ alla sidor i dokumentet.

Ikon

Datum

Tid

Infogar en platshÄllare i det markerade omrÄdet (sidhuvud/sidfot), som kommer att ersÀttas av aktuell tid pÄ alla sidor i dokumentet.

Ikon

Tid

Please support us!