Sidhuvud/sidfot

Definierar eller formaterar en sidfot eller ett sidhuvud för en Sidformatmall.

Så här använder du det här kommandot...

Välj en av flikarna Sidhuvud eller Sidfot under Infoga - Sidhuvud och sidfot ...


Vänster område

Skriv texten som ska visas till vänster i sidhuvudet eller sidfoten.

Mittområde

Skriv den text som ska visas på mitten av sidhuvudet eller sidfoten.

Höger område

Skriv texten som ska visas till höger i sidhuvudet eller sidfoten.

Sidhuvud/sidfot

Markera ett fördefinierat sidhuvud eller en sidfot i listan.

Textattribut

Opens a dialog to assign formats to new or selected text. The Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

Ikon

Textattribut

Filnamn

Infogar en platshållare för filnamn i det markerade området. Klicka för att infoga rubriken. Om du klickar och håller ned knappen kan du välja att infoga rubriken, filnamnet eller sökvägen från undermenyn. Om du inte har skapat en rubrik (se Arkiv - Egenskaper) kommer filnamnet att infogas i stället för rubriken.

Ikon

Filnamn

Tabellnamn

Infogar en platshållare i det markerade sidfot-/sidhuvudområdet som kommer att ersättas av tabellnamnet i det verkliga dokumentet.

Ikon

Tabellnamn

Sida

Infogar en platshållare i det markerade området (sidhuvud/sidfot), som kommer att ersättas med sidnumret. Du använder den här funktionen för att numrera sidorna i ett dokument.

Ikon

Sida

Sidor

Infogar en platshållare i det markerade området (sidfot/sidhuvud), som kommer att ersättas med det totala antalet sidor i dokumentet.

Ikon

Sidor

Datum

Infogar en platshållare i det markerade området (sidhuvud/sidfot), som kommer att ersättas av aktuellt datum på alla sidor i dokumentet.

Ikon

Datum

Tid

Infogar en platshållare i det markerade området (sidhuvud/sidfot), som kommer att ersättas av aktuell tid på alla sidor i dokumentet.

Ikon

Tid

Stötta oss!